Dit is nog maar het begin

Welkom bij Drs. D. (Diederik) de Dupe, rustend classicus, en slachtoffer van deze tijd.

Hij wordt altoos bijgestaan door de Markiezin M.Braamhorst Hollenroh Douwinkel de Clouque

onder het motto: AVANT, HEER DE DUPE!

en in de bijrol: Mejuffouw Hamstra, maîtresse van de heer De Dupe


Het moeizame leven van Drs de Dupe is in een aantal kloeke delen samengebracht, vrijelijk hier te raadplegen. En dan is er ook nog zijn foto-album! En deze link gaat naar alle berichten.